รับตรง57 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 15 – 26 ม.ค. นี้

รับตรง57 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 15 – 26 ม.ค. นี้

ใกล้ถึงเวลารับสมัครแล้วเตรียมตัวกันหรือยัง น้องๆที่สนใจเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจจะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 – 26 มกราคมนี้ Lessons Thailand เลยเอาข้อมูลมาบอกเพื่อให้น้องๆได้เตรียมตัวกัน โดยการรับสมัครจะรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ไปดูกันเลยว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง