ปฏิทินการรับสมัครและคุณสมบัติ รับตรง จุฬาฯ แบบปกติ ปีการศึกษา 57

ปีนี้จุฬารับตรง แบบปกติ ถือว่าเปลี่ยนไปเยอะมากมาย เพราะรับสมัครเดือน มีนาคมเลย กว่าจะรู้ผล เมษายน 2557 นั่นหมายความว่าน้องๆหลายคนจะต้องตั้งใจอ่านหนังสือทั้งสอบ GAT/PAT และ O-NET คุณสมบัติก็มาแล้วนะครับมาตรวจสอบเกรดกันได้ว่าเกรดถึงเกณฑ์ขั้นต่ำไหม

ปฏิทินการรับสมัครและคุณสมบัติ รับตรง จุฬาฯ แบบปกติ 57สรุปคุณสมบัติเบื้องต้น

1 รัฐศาสตร์  GPAX 2.5
2 ครุศาสตร์ GPAX 2.0
3 อักษรศาสตร์ GPAX 2.75  เด็กซิ่วสมัครได้
4 นิเทศศาสตร์  GPAX 2.5
5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  GPAX 3.0
6 นิติศาสตร์   GPAX 2.75  เด็กซิ่วสมัครได้
7. เศรษฐศาสตร์ GPAX 2.75
8 วิศวกรรมศาสตร์ GPAX 2.5  เด็กซิ่วสมัครได้
9 วิทยาศาสตร์ GPAX 3.00

ระเบียบการทั้งหมด

 

Share