สทศ เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT ปี 2557 ตั้งแต่ 1-27 ตุลาคม นี้

ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เรื่องการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ประจำปีการศึกษา 2557

สำหรับน้องชาว lessons.i n.th ของเรามีของดีอย่าง คู่มือการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2557 อยู่แล้วมีหลักการทั้งหมดสามารถอ่านและทำความเข้าใจเจาะลึกได้แล้วว่าต้องทำอย่างไร

กำหนดการจัดการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557

http://www.niets.or.th/index.php/files/download/288

สทศ.รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 ตุลาคม 2556

http://www.niets.or.th/index.php/files/download/290

คู่มือสำหรับการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557

http://www.niets.or.th/index.php/files/download/292

แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

http://www.niets.or.th/index.php/files/download/299

จังหวัดและอำเภอที่จะจัดเป็นสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 / 2557

http://www.niets.or.th/index.php/files/download/297

สนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 สอบเดือนธันวาคม 2556 (เฉพาะ กทม. นนทบุรี และปทุมธานี)

http://www.niets.or.th/index.php/files/download/298

สมัครสอบ

http://www.onetresult.niets.or.th/

- น้องๆที่สมัครเป็นครั้งแรกให้จำและจดรหัสของตัวเองดีๆนะครับ เพราะส่วนใหญ่จะลืมกันบ่อย

- สนามสอบกรุงเทพ หลายสนามจะเต็มเร็วนะครับ ดังนั้นสมัครก่อนจองไว้ก่อนก็ดี ถ้าอยากสอบใกล้บ้าน
การสอบ GAT/PAT (General Aptitude Test/Professional and Academic Aptitude Test)

ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test)

คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ

1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 %
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %

ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT :P rofessional and Academic Aptitude Test)

คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท คือ

1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
PAT 7.4 ภาษาจีน
PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
PAT 7.6 ภาษาบาลี

Share

One thought on “สทศ เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT ปี 2557 ตั้งแต่ 1-27 ตุลาคม นี้

  1. Pingback: เริ่มต้นแล้วจ้า!! ฤดูการสมัครและเตรียมตัวสอบตรง GAT PAT ปี 57

Comments are closed.