ติวแบรนด์ พิชิต GAT-PAT O-NET พร้อมกันทั่วประเทศ 16-21 ต.ค. 2556

ส่งตรงพลังสมอง เก็งข้อสอบพิชิต GAT-PAT,O-NET พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 16-21 ตุลาคม 2556  เป็นค่ายติวที่น้องมัธยมปลายทุกคนตั้งเป้าหมายต้องเข้าติวกันให้ได้ และมีการแข่งขันการสมัครกันเยอะมาก

ต้องบอกน้องทุกคนว่าค่ายติวแบรนด์ พิชิต GAT-PAT O-NET เป็นค่ายที่เนื้อหาสาระแน่นมากและมีความช่วยเหลือมีประโยชน์อะไรมากมาย เพราะมีข้อสอบแจกกันเยอะมากและมีการแนะแนวกันเยอะต้องห้ามพลาดเป็นเด็ดขาด

เปิดรับสมัคร

1 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2556

ติวแบรนด์พร้อมกันทั่วประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์

http://www.brandssummercamp.com/

Share